Bilder från Nalen 2015

bild


Övre raden: Hasse Lind, Sten Andersson, Anders Wass, Pelle Grundmark, Matilda Schön, Lilian Brunell, Hannah Sjösten, Mats Behre, Ola Rönn, Jörgen Axelsson, Synne Michaeli, Berra Nyman.
Mitten raden: Erik Åckander, Mattias Lokander, Kristina Stenstedt, Annika Sjöwall, Viveka Wallqvist, Mia Berg
Längst fram: Robert Peterson, Micke Snellman, Anders Hoff.
Magnus Berg saknas på bilden.

bild

bild